top of page
Search
  • Writer's pictureshai erev levi

חשיפה ראשונה לציבור!

Updated: Jun 18, 2021

מתרגשים לשתף שביום רביעי הקרוב, 9.6.21 נחשוף לראשונה את העמותה בארוע פומבי ונזמין אנשים להצטרף!


הארוע הוא חגיגת בכורה של סרט אנימציה מופלא שיצר אסף בן הרוש מסטודיו Poink

אסף הוא גם חקלאי מחדש ופעיל בהקמת העמותה!


פרטי התכנית כפי שפרסם אסף:


"מתרגשים להזמינכם להקרנת בכורה של הסרט שלנו: ReGeneration - חקלאות מחדשת לאחריה נקיים שיחה עם חקלאים מחדשים ומומחי תוכן בנושא החקלאות כפיתרון.

18:00- כיבודים ופיטפוטים 19:00- הקרנה 19:10- פאנל ושיחה


אורחי הפאנל: ד"ר גיל אשל, התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע וניקוז, משרד החקלאות. ד"ר עידו אביאני, מקדם חקלאות מחדשת, מומחה לפוריות הקרקע וקומפוסט. יוסף מיור, יזם חברתי, מייסד ומנכ''ל משותף, האורגני קידום חקלאות בע''מ. אופיר עברי, חקלאי- חוקר מערכות יחסים אדם סביבה וממשקים אקולוגים. אסף מינינברג, חקלאי ב"גינת העץ" - חקלאות מחדשת ויצרנית בקנה מידה קטן. את הפאנל תנחה סהר שמעון - יזמית-חקלאית של פרויקט "בין העצים"- חקר מעשי באגרופורסטרי.


לאחר הפאנל - שי ערב לוי, מהנדס ומחנך סביבתי, יציג את יוזמת "משקיעים באדמה"

"

קישורים:

עמוד הארוע בפייסבוק

להרשמהובנוסף, ברצוני לומר:

האדמה חיה!

באהבה,

שי

118 views0 comments
bottom of page