top of page
Search
  • Writer's pictureshai erev levi

זעקי אדמה אהובה - קריאה מומלצת

בספטמבר 2019 גב' לימור אלוף פרסמה מאמר בעיתון הארץ עם הכותרת "זעקי אדמה אהובה"

בתהליכי הקמת העמותה, אישה יקרה שלחה לי את הכתבה הזו.

קראתי את הכתבה בפה פעור, נדהמתי מהחדות והדיוק בהם לימור תיארה את הדברים שלקח לי שנים של אקדמיה ונסיון מקצועי כדי להבין.

טיזר קטן מהכתבה:

"פרוטוקול זה של ריסוק, שבירה ופציעה של האדמה והשארת האדמה חשופה, מתעלם מהכרה באדמה פורייה כמדיום חי מורכב ועשיר, הדומה בחשיבותו למיקרוביום שבקיבתנו, שבו מתקיים מגוון אדיר של מיקרואורניזמים, בשכבה עליונה ודקה מאד של חומר אורגני ומינרלים"


שמחתי מאד לקבל את אישורה של לימור לפרסם את הכתבה גם כאן, אז הנה היא לפניכם, חדה, מדויקת וכואבת:

מאמר זעקי אדמה אהובה
.pdf
Download PDF • 263KB


תוספת לגבי הציטוט מעלה - שתי המערכות (מיקרוביום של האדמה והמעיים) אכן דומות, ולא במקרה, כשחושבים על תולעת אדמה למשל, קל להבין שהחיידקים באדמה ובקיבתה זהים מבפנים ומבחוץ.

ובמקרה שלנו? יש כמה שלבים שמפרידים בין האדמה שמזינה אותנו למעיים שלנו ובין המעיים שלנו לאדמה שאנו מזינים. אבל העקרון במהותו, דומה.

אותם שלבים המפרידים הם בדיוק אלה בהם אנו עוסקים בעמותה, ולא בכדי, הם החוט הקושר בין בריאות האדם, לבריאות האדמה.


בנוסף, ברצוני לומר:

האדמה חיה,

וגם אנחנו

באהבה,

שי

112 views0 comments
bottom of page