top of page

קצת עלינו

משקיעים באדמה, כי עצים לא גדלים מכסף

אנחנו מקימים עמותה שתומכת בחקלאים, יצרני מזון וקומפוסט מקומיים שתומכים בבריאות האדמ.ה בעזרת הלוואות ללא ריבית

התחלנו להיפגש בתחילת שנת 2021, אנחנו רשומים כעמותה מחודש מאי 2022 וואנו שואפים לתת את ההלוואה הראשונה בשנת 2023

%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8%20%D7%95%
88c5ea1e-db75-44c4-b060-f37bc50e3163.JPG
שי קואופ.jpg
bottom of page